Zoekresultaten voor: economie

ECONOMIE: Symposium Grensontkenning

Noteer nu in de agenda: D66 Zeeland Symposium ‘Grensontkenning – kans in 360’ – dinsdag 11 december a.s. – Industrieel Museum Sas van Gent – 16.00 u Vergeet die grens en kijk naar de hele streek rondom het gebied van de gefuseerde havens; de nieuwe potentiële economische motor voor Zeeland en Vlaanderen! Doel: Handen op elkaar voor één herkenbaar ‘landmark’ voor Zeeland en Vlaanderen; een multifunctioneel interregionaal Business Center OP de grens, waarin bedrijven, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden uit Nederland…

Lees Meer Lees Meer

Debat Economie 2018-09-07

Vrijdag 7 september was er het debat met André Olijslager, voormalig president directeur van Friesland Foods (nu Friesland Campina) in het Zwingebouw in Cadzand. Met zíjn ervaring kostte het weinig moeite om de hele zaal (iemand kwam zelfs uit Brabant om hem te horen spreken) aan zich te binden. “Emotie is veel moeilijker te managen dan cijfers. En politiek drijft op emoties” van links naar rechts André Olijslager, Ad Bastiaansen (bestuurlid NB3) en Jacques le Grand (voorzitter NB3) “Onder Zeeuws-Vlamingen”…

Lees Meer Lees Meer

"Wij worden oud, de economie vergrijst"

Wij worden oud, de economie vergrijst. Maar dan komt de robot en groeien we weer! Krakende botten, piepende gewrichten, mompelende monden en heel veel schuifelende voeten. Dat zijn de geluiden van de 21ste eeuw. Niet alleen in Europa, waar de vergrijzing al voor de eeuwwisseling begon, maar ook daarbuiten. lees het artikel: fin.dagblad (via jacques legrand)

BOUWSTEEN: Economie

  De economie wordt gestuurd door grote en kleine ondernemingen, dikwijls ontstaan door private initiatieven of een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gevolgd door industriële- en consumententoepassing. Deze ondernemingen ontstaan zowel in de grondstoffen-, de industriële-, consumenten- en de diensten sector. De economie wordt ook gestuurd door de globalisering. Ondernemingen kunnen voortbestaan als deze ingepast zijn in de globale behoefte voor hun producten of diensten tegen productiekosten die de markt kan dragen.   De levensduur van producten wordt steeds korter. Digitalisering…

Lees Meer Lees Meer

Nieuwe discussie, werkgroep Gewasdiversificatie

NEW BABYLON 3: De Zwinregio 50 jaar verder…….. Nieuwe discussie, werkgroep Gewasdiversificatie De werkgroep “Gewasdiversificatie” van NEW BABYLON 3 richt zich voornamelijk op het graangewas Sorghum en is een vervolg op de voordracht van Dr Walter de Milliano in een debatavond op 7 april 2017. Het werk concentreert zich op de systematisering van een bijna 20-jarige periode van wetenschappelijk onderzoek, veldproeven en selectie van commerciële toepasbare Sorghum zaaizaden door emeritus hoogleraar Dr Walter de Milliano. Inmiddels zijn twee rassen in…

Lees Meer Lees Meer

debat “Gezondheidszorg in de Zwinregio” 2018-12-07

“Gezondheidszorg in de Zwinregio” Op vrijdag 7 december jl. organiseerde NEW BABYLON 3 een debat- en discussieavond over “Gezondheidszorg in de Zwinregio” in het ontvangstcentrum van de Golfclub Oostburg. Zo’n 100 deelnemers en geïnteresseerden zorgden voor een boeiende en succesvolle avond. Kernpunten waren: bereidheid tot samenwerking van de ziekenhuizen in de Zwinregio. Niet alleen zorg uit directe omgeving, maar de beste zorg uit de regio. Met medewerking van: Frank Lescauwaet, directeur AZ ZENO Knokke-Heist, René Smit, directeur AZ ZORGSAAM Terneuzen,…

Lees Meer Lees Meer

Bouwsteen BESTUUR: – Luc Ferry in het FD

‘De technologische globalisering is doelloos en oncontroleerbaar’ De Franse filosoof Luc Ferry (65) stelt dat er een industriële revolutie gaande is, waarin wordt gestreefd naar bevrijding op elk denkbaar gebied. Luc Ferry kijkt graag vooruit. Er zijn naar zijn idee al genoeg sombere beschouwingen over de ondergang van de westerse beschaving, de daling van het onderwijsniveau of de dreigende onderwerping aan de islam. Niet dat het allemaal onzin is, meent hij. ‘In elke kritiek op onze tijd zit veel waars.’…

Lees Meer Lees Meer

Lezing ONDERWIJS: 'Handout' Esther van de Wouw

‘De opvatting dat kennisoverdracht op school centraal moet staan komt voort uit economisch fundamentalisme’ Pedagoog Micha de Winter over verbinding als centrale waarde in onderwijs en opvoeding De afgelopen jaren en decennia wordt in toenemende mate vanuit economisch en efficiencybelang naar het basis- en voortgezet onderwijs gekeken. In dat denken staat de term ‘opbrengstgericht onderwijs’ centraal. Daarbij wordt ‘opbrengst’ smal en eng gedefinieerd, namelijk zuiver vanuit economisch perspectief onderwijs moet kinderen voorbereiden op de kenniseconomie. Wie doorvraagt naar de achtergronden…

Lees Meer Lees Meer

Bouwstenen

Bestuur Economie Energie & Milieu Fysiek Wonen Gezondheidszorg Klimaat Landbouw / Voedselvoorziening Onderwijs Transport en Mobiliteit

Wat behelst New Babylon 3?

  Galerie de OUVERTURE begint met een nieuw project: ‘New Babylon 3’. Het idee is ontstaan na een gesprek met de weduwe van Constant Nieuwenhuys in Madrid en gebaseerd op het gedachtengoed van Constant Nieuwenhuys . Constant Nieuwenhuys (1920-2005) vormde samen met onder anderen Karel Appel en Corneille de Nederlandse component van de wereldberoemde Cobra groep van kunstenaars. In 1956 slaat Constant een andere weg in. Hij keert de schilderkunst de rug toe en stort zich vol overgave op een…

Lees Meer Lees Meer