Zoekresultaten voor: milieu

Bouwsteen MILIEU: "De zeespiegel stijgt zonder dat we daar iets aan kunnen doen"

PZC 16-3-2017 Politici, wetenschappers, ze slaan alarm. Het wordt warmer, de zee staat over honderd jaar een meter hoger. En het is onze eigen schuld, omdat we zo veel broeikasgassen de atmosfeer in hebben geblazen. Dat is de boodschap, die we dag in dag uit voorgeschoteld krijgen. Een enkele keer hoor je een tegengeluid. Zoals dat van de in Goes opgegroeide geoloog Salomon Kroonenberg. Hij zegt: “We hebben het als mensen wel heel hoog in de bol, als we denken…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Energie & Milieu

  Gedreven door de klimaatdiscussies wordt rampspoed voorspeld voor de energievoorziening. De praktijk is dat we door de introductie van alternatieve vormen van energievoorziening het pad van de fossiele brandstoffen reeds hebben bijgesteld. Dit betekent niet dat winning van steenkool, olie en gas tot een einde komt. Het zal gefaseerd minder worden, parallel met de introductie van nieuwe technologieën. Dit uit-faseren zal waarschijnlijk de 50 jaar in de toekomst overschrijden. Vloeibaar gas gebruik zal in deze tijd toenemen voor brandstoftoepassingen…

Lees Meer Lees Meer

"Stop met Bio-producten"

Milieuactivist en ecoloog: Stop met bio-producten TEGENDRAADS Met nieuws, duiding en meningen krijgen wij een beeld van grote, ingewikkelde thema’s. Maar soms hebben we iemand nodig die ons weer laat twijfelen. Daarom een reeks interviews met dwarsdenkers. Vandaag: Koop geen biologische producten, zegt de Belgische ecoloog en milieuactivist Stijn Bruers. “Ze zijn niet gezonder en niet beter voor het milieu.” lees het artikel: algemeen dagblad “Wie denkt dat een aardbei bio is en gelooft dat biologisch gezonder is, gaat die…

Lees Meer Lees Meer

Bouwstenen

Bestuur Economie Energie & Milieu Fysiek Wonen Gezondheidszorg Klimaat Landbouw / Voedselvoorziening Onderwijs Transport en Mobiliteit

BOUWSTEEN: Bestuur

  Nederland is een parlementaire democratie waarin politieke partijen hun belangen tot het uiterste verdedigen en alleen na verkiezingen, verbindingen aangaan met andere partijen in een meerderheidscoalitie. Het resulterende beleid van regering en parlement wordt in wetten vastgelegd. Behalve door de ministeries worden de wetten via provincies en gemeenten uitgevoerd. Door de diversiteit van de samenleving en de lage kiesdrempel ontstaan er vele kleine politieke partijen.   Binnen de EU is er een vierde politieke besluitvorming laag ontstaan die zich…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Klimaat

  Het klimaat heeft een invloed op onze economische ontwikkelingen en zeker ook op onze mogelijkheden in landbouw en voedselvoorziening. Het element voedselvoorziening is bedreigend voor de mens. De vraag of de opwarming catastrofaal is voor mens, milieu en voedselvoorziening blijft open, maar het risico van zeewaterspiegelstijging wordt zeer bedreigend genoemd voor de mens. Het stimuleert angst bij de mens wat op zich een rationele discussie in de weg staat. In deze discussie staan twee groepen bijna lijnrecht tegenover elkaar:…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Landbouw & Voedselvoorziening

 Momenteel zijn er ruim zeven miljard mensen op aarde. Over 50 jaar zijn dat naar verwachting een derde meer of totaal bijna tien miljard mensen. Het zijn prognoses die ook onze overheden en organisaties nu al zorgen baren. Want hoe gaan we al die mensen voeden?   Zal voedselvoorziening een probleemgebied worden of zal het als oplosbaar en economisch verantwoord worden aangemerkt? Eén ding is zeker; de consumptie van landbouwgewassen en tuinbouw- en veeteeltproducten zal blijven toenemen (FAO forecast).  …

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Fysiek Wonen

  Wat mensen ook gaan doen in de toekomst, er zal altijd een woning nodig zijn waar men zich goed voelt. Of dit voor kortere of voor langere tijd is, zal geen verschil maken. De keuze van woningen en de plaats van deze woningen zal veranderen omdat thuiswerken zal toenemen. De perfectionering van het openbaar- en individueel vervoer zal, zeker voor de verstedelijkte gebieden, bijdragen aan de woningkeuze buiten de stadscentra. Het is waarschijnlijk dat bij de verdere ontwikkeling van…

Lees Meer Lees Meer

Home

De Stichting NEW BABYLON 3 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je als particulier en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Fiscale naam: Stichting NEW BABYLON 3, Inspiration Lab Fiscaal nummer (RSIN): 857229680 Contactgegevens: Weststraat 8 4501JG OOSTBURG secretariaat@newbabylon3.nl IBAN: NL07RABO 0317209426 BIC: RABONL2u — NEW BABYLON 3 vervolgt haar pad in 2019…

Lees Meer Lees Meer