Zoekresultaten voor: technologie

Bouwsteen TECHNOLOGIE: Artificial Intelligence

German computer scientist says artificial intelligence will surpass humans’ in 2050, enabling robots to have fun, fall in love – and colonize the galaxy. ‘By 2050, we will have AIs who are more intelligent than we are’ … Pepper, a humanoid robot. Photograph: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images Jürgen Schmidhuber on the robot future: “they will pay as much attention to us as we do to ants” the GUARDIAN 18 April 2017

TRANSPORT: “Weinig animo voor zelfrijdende auto onder Nederlanders”

Weinig animo voor zelfrijdende auto onder Nederlanders Gepubliceerd op 14-11-2018 om 10:04 Het overgrote deel van de Nederlandse automobilisten kijkt nog steeds met argwaan naar de zelfrijdende auto. Als Nederlanders dan toch het stuur moeten loslaten, doen ze dat bij voorkeur alleen bij rij-ondersteunende taken, zoals parkeren of filerijden. Dat blijkt uit onderzoek van elektronicafabrikant Bosch onder 1000 representatieve automobilisten. Bosch heeft in een onderzoek automobilisten in dertien landen ondervraagt over de zelfrijdende auto. In Nederland vond slechts 35 procent…

Lees Meer Lees Meer

Bouwsteen BESTUUR: – Luc Ferry in het FD

‘De technologische globalisering is doelloos en oncontroleerbaar’ De Franse filosoof Luc Ferry (65) stelt dat er een industriële revolutie gaande is, waarin wordt gestreefd naar bevrijding op elk denkbaar gebied. Luc Ferry kijkt graag vooruit. Er zijn naar zijn idee al genoeg sombere beschouwingen over de ondergang van de westerse beschaving, de daling van het onderwijsniveau of de dreigende onderwerping aan de islam. Niet dat het allemaal onzin is, meent hij. ‘In elke kritiek op onze tijd zit veel waars.’…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Onderwijs

  Onderwijs maakt mensen toekomstbesteding. In de toekomst explodeert het volume aan informatie en kennis. De behoefte en technologie om informatie op te slaan en om kennis toe te passen groeit, waarbij meer taken door technologie ondersteund of overgenomen worden (artifical intelligence). Dit houdt in dat de aard van werk veranderd. Zowel productie-intensieve arbeid als kennisintensieve arbeid wordt anders. Maar ook de omvang van werk verandert. Er zullen banen komen waar we nu nog geen besef van hebben en banen…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Klimaat

  Het klimaat heeft een invloed op onze economische ontwikkelingen en zeker ook op onze mogelijkheden in landbouw en voedselvoorziening. Het element voedselvoorziening is bedreigend voor de mens. De vraag of de opwarming catastrofaal is voor mens, milieu en voedselvoorziening blijft open, maar het risico van zeewaterspiegelstijging wordt zeer bedreigend genoemd voor de mens. Het stimuleert angst bij de mens wat op zich een rationele discussie in de weg staat. In deze discussie staan twee groepen bijna lijnrecht tegenover elkaar:…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Landbouw & Voedselvoorziening

 Momenteel zijn er ruim zeven miljard mensen op aarde. Over 50 jaar zijn dat naar verwachting een derde meer of totaal bijna tien miljard mensen. Het zijn prognoses die ook onze overheden en organisaties nu al zorgen baren. Want hoe gaan we al die mensen voeden?   Zal voedselvoorziening een probleemgebied worden of zal het als oplosbaar en economisch verantwoord worden aangemerkt? Eén ding is zeker; de consumptie van landbouwgewassen en tuinbouw- en veeteeltproducten zal blijven toenemen (FAO forecast).  …

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Energie & Milieu

  Gedreven door de klimaatdiscussies wordt rampspoed voorspeld voor de energievoorziening. De praktijk is dat we door de introductie van alternatieve vormen van energievoorziening het pad van de fossiele brandstoffen reeds hebben bijgesteld. Dit betekent niet dat winning van steenkool, olie en gas tot een einde komt. Het zal gefaseerd minder worden, parallel met de introductie van nieuwe technologieën. Dit uit-faseren zal waarschijnlijk de 50 jaar in de toekomst overschrijden. Vloeibaar gas gebruik zal in deze tijd toenemen voor brandstoftoepassingen…

Lees Meer Lees Meer

BOUWSTEEN: Economie

  De economie wordt gestuurd door grote en kleine ondernemingen, dikwijls ontstaan door private initiatieven of een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gevolgd door industriële- en consumententoepassing. Deze ondernemingen ontstaan zowel in de grondstoffen-, de industriële-, consumenten- en de diensten sector. De economie wordt ook gestuurd door de globalisering. Ondernemingen kunnen voortbestaan als deze ingepast zijn in de globale behoefte voor hun producten of diensten tegen productiekosten die de markt kan dragen.   De levensduur van producten wordt steeds korter. Digitalisering…

Lees Meer Lees Meer

Home

De Stichting NEW BABYLON 3 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je als particulier en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Fiscale naam: Stichting NEW BABYLON 3, Inspiration Lab Fiscaal nummer (RSIN): 857229680 Contactgegevens: Weststraat 8 4501JG OOSTBURG secretariaat@newbabylon3.nl IBAN: NL07RABO 0317209426 BIC: RABONL2u — NEW BABYLON 3 vervolgt haar pad in 2019…

Lees Meer Lees Meer